Vad är Visit Village?

Visit Village är ett nytt innovativt svenskt koncept som bidrar till en ökad turism på landsbygden samtidigt som det gynnar den lokala byutvecklingen. Konceptet har hämtat sin inspiration från Italien och det beprövade och uppmärksammade konceptet Albergo Diffuso. 


Idén utgår från en kooperativ affärsmodell där lokala företag, föreningar och lokalbefolkning skapar ett gemensamt erbjudande innehållande boende, mat, aktiviteter och genuina, lokala upplevelser. Konceptet bygger på lokala förutsättningar och blir därför unikt för varje by. Tanken är att ta till vara på lokal kraft och entreprenörsanda men även att dra nytta av den gemensamma föreningen som skapats mellan de deltagande byarna. Det skapar en ökad attraktionskraft och landsbygdsutveckling. Varje by bildar en trygg motor för sin egen utveckling samtidigt som det tillsammans med övriga medverkande byar bidrar till en starkare röst för landsbygdens behov och möjligheter.


För besökaren erbjuder Visit Village en möjlighet att komma det genuina bylivet nära och få en hållbar och äkta semesterupplevelse. Landsbygden med dess starka värden och småskalighet står i kontrast till turism i större skala i en stad och blir därför ett unikt erbjudande där gästen får möjlighet att uppleva gästfrihet genom att själv delta i bylivet. Oavsett vem du är vill vi att du ska känna dig varmt välkommen till våra fina byar!

Vi vill fylla människors hjärtan
med byliv genom att:

 • Underlätta för besökare att hitta unika, lokala erbjudanden
 • Öka landsbygdens attraktivitet och fylla tomma bäddar under främst lågsäsong
 • Erbjuda en möjlighet att komma bylivet nära genom värdeskapande semesterupplevelser
 • En ökad gästfrihet där gästen känner sig välkomnad och delaktig i det lokala bylivet

Tillsammans skapar vi
lokala upplevelser genom att:

UPPLEVELSE – vi välkomnar besökare och erbjuder personliga, minnesvärda upplevelser av våra byar.
TILLSAMMANS – Vi tror att helheten är större än summan av delarna. Genom att företagare, föreningar och privatpersoner samverkar kring hållbar besöksnäring blir vi starkare.
LOKALT – Vi lyfter betydelsen av det småskaliga och lokalproducerade för att främja en hållbar och levande landsbygd.

Vi skapar levande byar och en
blomstrande byturism genom att:

 • Ökad tillväxt bland små och medelstora företag på landsbygden utifrån en kooperativ affärsmodell
 • Förbättra förutsättningarna för ekonomisk verksamhet i våra byar
  och bevara levande lokalsamhällen på landsbygden.
 • Samordna drivkrafter, dela kunskaper och bygga långsiktiga relationer
  mellan byar som vill arbeta med hållbar besöksnäring.
 • Bidra till resurssparande och en förbättrad miljöpåverkan, för nuvarande
  och kommande generationers skull.
 • Skapa gemensamma funktioner kring bokning, marknadsföring etc.

Vårt kundlöfte är:

 

 • Mötas av gästfrihet och bli delaktig i bygemenskapen
 • Uppleva gott värdskap och positivt bemötande
 • Ta del av genuina, hållbara upplevelser
 • Få inblick i och kunskap om Dalarnas lokala kultur, historia och traditioner

Projektet BYHOTELL som ligger som grund för konceptet och varumärket VISIT VILLAGE genomförs av Coompanion Dalarna, Visit Dalarna och lokala byar i fem kommuner: Dala-Floda i Gagnefs kommun, Siljansnäs i Leksands kommun, Vikarbyn i Rättviks kommun, Venjan i Moras kommun och Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun. Projektet finansieras av Tillväxtverket och medfinansieras av Region Dalarna, deltagande kommuner samt Coompanion Dalarna.

Projektet pågår mellan 2021-01-01 och 2023-08-31. Kontaktperson för projektet: Maria Stenis, maria.stenis@coompanion.se, 070-355 57 11

Vill du få kontakt med styrelsen för Visit Village ekonomiska förening hittar du mer information här.